Mobile Video First

06-12-2017

Der er ikke nogen tvivl om, at mobilannoncering vokser. Det vurderes, at det mobile annoncebudget på verdensplan i 2017 vil være på 40 mia. USD, og det vil stige til omkring 65 mia. USD i 2020 (http://adage.com/article/digitalnext/mobile-marketing-trends-2017/307343/). I Danmark vurderes det, at det mobile annoncebudget er 3,8 mia kr. i 2017 og 6 mia. i 2021 (2017, Markedsføring). Mobile First har længe været et mantra i relation til UX og med Googles ’Mobilegeddon’ fra oktober 2017, blev det endnu mere tydeligt, hvor vigtigt fokus på mobilen er. Udviklingen har derfor den konsekvens, at vi bliver nødt gentænke den måde, hvormed vi bruger mobiltelefonen som kanal, når vi skal annoncere igennem den. Med andre ord; skal man vælge video, eller skal man vælge bannerannoncering? Det afhænger i høj grad, af de opstillede KPI’er for kampagnen.

Blogindlæg carat Mobile video advertising
https://carat-cdn.azureedge.net/media/9210/mobile-video-marketing_rectangle.jpg

Video kan være nøglen

Hvor bannerannoncering på mobilen traditionelt har været udfordret af begrænset cookie-lifetime, højere antal fejlclick samt afhængigheden af at linke til et responsivt site, så relaterer alle disse sig i høj grad til meget taktiske budskaber med konvertering som KPI. Det har haft den konsekvens, at det har været svært at påvise den direkte kommercielle værdi af mobilannoncering. Videoannoncering på mobilen åbner dog op for nye muligheder for annoncører, men kalder samtidig på en gentænkning af, hvilke metrikker der anvendes, når succesen eller fiaskoen skal afgøres.

Det er grundlæggende vigtigt med en dyb forståelse af forbrugerens situation, da det estimeres, at vi er ’on the go’, i 70 % af den tid vi bruger på Facebook. Således har vi meget kort tid til at ramme forbrugeren med et relevant budskab, da han eller hun sandsynligvis vil være i en situation, hvor de ikke er særligt fokuserede. Det leder videre til, at videocontent bør være skarpt produceret, så det netop passer ind i ovenstående situationer. Det skal inspirere, overraske eller stille spørgsmål – og helst indenfor 1,7 sek. –  ellers er forbrugeren videre (https://bureaubiz.dk/videoreklamer-fokus-noegleord/).

I forlængelse heraf bør vi genbesøge de metrikker, der giver mest mening ift., om en videoannonce har performet godt eller skidt. Et fokus på VTR, CPV og engagement rate bør vægte langt højere end clicks og reach. Det er bestemt ikke fordi, video ikke kan drive salg. En ny undersøgelse påviser, at 64 % af en gruppe på 1.000 forbrugere foretager køb efter at have set en ’branded’ video (http://tubularinsights.com/64-percent-viewers-purchase-social-video/). Naturligvis kan man ikke se på ovenstående tal uden at kigge på attribuering – det er jo ikke tilfældet at 64 % foretager et køb direkte relateret til et videoview, men video har tilsyneladende et stort impact i det mediemix, som en forbruger rammes af i rejsen mod et køb.

Hvordan griber vi det an?

For at opsummere så starter rejsen ved at allokere mere budget til online video – specifikt produceret til brug på mobilen. Det gælder altså både medieinvesteringen samt produktionen af content. Man skal være villig til at betale for kreativt videomateriale, der kan indfange opmærksomheden inden for de omtalte 1,7 sek., da ens video ellers blot vil forsvinde i et evigt ekspanderende univers af videocontent. Dette skal følges op med en medieinvestering i de rette kanaler såsom Facebook og Youtube, og slutteligt skal det trackes således, at man kan foretage ovennævnte attribuering, og herigennem påvise værdien af sin investering.

Blogindlæg carat Mobile video advertising
^Tilbage til toppen