DATAPARTNERSKABER – EN STRATEGISK OVERVEJELSE MED UENDELIGE MULIGHEDER

11-09-2017

Vi har igennem de foregående blogindlæg belyst data fra mange forskellige vinkler. Vi har forsøgt at vise, at data kan bruges på mange måder og tænkes ind i utallige situationer. I denne sidste udgave af temaet: Data kigger vi lidt nærmere på begrebet datapartnerskaber, som blev berørt i det første indlæg. Vi vil se nærmere på: Hvad kan datapartnerskaber, og hvilken berigelse har de – for kunden og for os.

data Partnerships datapartnerskaber carat
https://carat-cdn.azureedge.net/media/8867/partnership_square.jpg

Som vi har diskuteret gennem den sidste række af blogindlæg, er data én ting, men det kan udnyttes på mange forskellige måder. Det kan eksempelvis bidrage til at sikre flow-TVs overlevelse, at segmentere, samt at lave data-mining. En helt anden udnyttelse af data, som vi endnu ikke har berørt, er datapartnerskaber. Datapartnerskaber er i al sin enkelhed, når vi indgår i et samarbejde om at udveksle en serie af data mellem flere parter. Gennem denne metode står data ikke længere alene, men indgår i samspil med andre typer data.

Via dette sampil begynder data at udlede en dybere mening, idet vi kan se en større del af den verden, som leverer data til os – nemlig forbrugere. Det er lidt fluffy forklaret, så lad mig konkretisere processen: Den udveksling af data indebærer, at vi køber data af en partner, hvor vi sparer med dem om, hvordan vi kan bruge denne i kombination med vores data til at løfte deres forretning. Således løfter vi ikke kun vores egen performance men også partnerens forretning. En udveksling af data, som altså gavner flere parter og dermed giver et større indblik i helheden, set i forhold til, hvis man har enkeltstående data. Her er fordelen ved datapartnerskaber, at vi har muligheden for at forstå vores forbrugere bedre, da vi kombinerer flere informationer om forbrugerne.

Der findes dog en række kriterier, som er vigtige at forholde sig til, når vi laver partnerskaber: Først og fremmest er det afgørende, at vi er tro mod vores egen holdning til partnerskaber og strategien, som vi ønsker at udleve med det potentielle partnerskab. Sidenhen har vi stor fokus på at leve op til følgende punkter:

  • Transparens: Der forefindes en række specifikke krav til den data, vi onboarder. Data skal være gennemsigtig og så detaljeret som mulig. Hvis man ikke ved, hvor data kommer fra, kan man ikke rapportere på et sikkert grundlag, hvilket vil virke utroværdigt. Således er transparens et top-kriterie.
  • Kritisk masse: Der er stort set de samme ressourcer nødvendige i henhold til at implementere data hos store og små spillere. Derfor tillader vi os at vælge et par store spillere, da vi har brug for reach – mere repræsentativ data – for at kunne sige noget om den generelle forbruger.
  • Samspillet mellem partnerne: I et partnerskab vurderer vi samspillet mellem vores partnere. Det indebærer en vurdering, af den data vi hver især kan tilbyde. Overlap i data, eller måden hvorpå data supplerer hinanden, spiller en stor rolle i udvælgelsen af partnere.
  • Teknik: Teknik spiller selvfølgelig også en rolle i et partnerskab, da teknikken er med til at tillade, at datapartnerskabet rent faktisk kan lade sig gøre.

Man skal dog ikke lade sig skræmme af vores kriterier for at indgå et partnerskab eller tænke, at det ikke kan lade sig gøre. Kriterierne er blot opstillede for at sikre den bedste behandling af data samt partnere.

Man kan så tænke følgende: Hvad får man ud af et datapartnerskab, og hvad er egentlig værdien? Svaret er ganske simpelt. Med et partnerskab kommer man tættere på sandheden. Mange virksomheder og organisationer sidder med en række data. Dog udleder denne data ofte kun en meget lille del af sandheden. Med et partnerskab kombineres forskellige former for data, og her kommer de tre former i spil: Målt data, erklæret data og social data. Nogle parter sidder med enkelte former for data, men ved at lade de tre former spille sammen, opnår alle aktører en større del af sandheden. Det betyder, at vi ved at kombinere disse data kommer et skridt nærmere i målretningen af kommunikationen mod forbrugerne, fordi vi kender dem bedre! Kombinationen giver altså en mere sandfærdig måde at optimere på.

Det bliver endnu bedre: Med et partnerskab har vi muligheden for at indsamle noget af det meste interessante data, som er den data, man normal ikke har adgang til. Det dækker over data omkring de forbrugere, som ikke har engageret sig med en kampagne eksempelvis via klik på et banner. Denne data er mere interessant, da vi så kan optimere både kreativer, strategi og budskab, og derved blive endnu bedre til at tape ind i denne sfære, hvor vi får en meget mere beriget data mængde.

Datapartnerskaber er altså en overvejelse værd. Det virker måske stort og uoverkommeligt, men her i huset sidder vi med kompetencer og mulighederne. Data bør være en vedvarende og kontinuerlig ting at beskæftige sig med – idet det skaber værdi.

data Partnerships datapartnerskaber carat
^Tilbage til toppen