DATA & CUSTOMIZED KREATIVER

14-08-2017

Data har i mange år været det store buzzword i mediebranchen, men selve formen for at arbejde med data kan være meget uhåndgribeligt, fordi der er så mange forskellige metoder og tilgange. I Carat tror vi på en tilgang som har sit udgangspunkt i kundernes audiences, som vi definerer ud fra den 1., 2., eller 3. parts data, som vi har tilgængelig. De første resultater er allerede meget positive i form af en langt bedre performance både målt på trafik og konveteringsrater.

Data TemaBlog Blog Carat
https://carat-cdn.azureedge.net/media/8753/customize_square.jpg

Betyder dette så, at vi har fundet en universal nøgle, som kan sikre, at alt data konverterer? Nej, der ligger derimod en del arbejde i maskinrummet bag disse resultater, hvor vi opsætter adskillige strategier, optimerer og evaluerer løbende, lukker de strategier ned, som ikke performer og tester nye datakilder.

Men hvad betyder det egentlig at køre mod specifikke audiences, hvis ikke budskaberne er differentierede og tilpassede til det enkelte audience? Kan det overhovedet svare sig at køre med databerigelse kontra at køre en bred brandingkampagne? Svaret er ja. Der er mange learnings forbundet med at køre med databerigede audiences, hvor man eksempelvis kan se, hvilke af disse der har performet bedst, og ikke mindst dårligst – for så at kunne stramme en fremtidig kampagne endnu mere op fra begyndelsen. For dog at få det fulde udbytte af differentierede audiences strategier, kræver det dog, at der lægges lidt ekstra til udviklingen af kreativer. Således kan man promovere customized budskaber til customized audiences.

Tilgangen er ikke ny og kan ses i alt fra programsponsorater på TV og indrykninger i print, men det gør den ikke mindre aktuel. I betragtning af hvor kort tid man egentlig har brugerens opmærksomhed online, giver det mening at sikre, at det content man eksponerer brugeren for, er så relevant som muligt. 

Nogen tænker måske, at dette er selvsagt, hvilket det også kan være, men da vi i starten af 2017 afholdte et Facebook seminar, fik vi lakmus testet lige præcis denne påstand. På tværs af tre kunder var det tydeligt, at customized content gav bedre performance på tværs af mange brandparametre som budskabsforståelse, afsenderidentifikation og købsintention.

Således planlægger vi og præsenterer de audiences, som vi vil købe, for at vores kunder og samarbejdspartnere kan udvikle de bedst mulige budskaber, alt efter hvilket audience som brugeren tilhører, samt hvor i brugerejsen de er. Vi har eksempler, hvor vi har kørt med forskellige versioner af videoer mod forskellige audiences, men oftest behøver der ikke være radikalt anderledes versioner. Tit handler det om ændringer i budskaberne, og ofte drejer det sig blot om en mindre drejning af tekster i banners. Således kan det lyde voldsomt, at vi optimalt anbefaler, at der skal laves 4 versioner – alt efter hvor man er i brugerrejsen, til 3 forskellige audiences. Altså 12 bannerpakker. Dette kan dog tit og ofte klares med en enkelt bannerpakke, hvor der tilpasses i teksten, og altså ikke med 12 pakker med hver deres design og kodning. Et mere tech-interesseret audience kan respondere bedre på et budskab med en tech-vinkling på banneret, et sports-interesseret audience kan respondere bedre på et budskab med en sportsvinkling etc.

Når vi kobler audiences på vores kampagner, ser vi performance stige. Kobler vi dernæst customized kreativer på, som matcher de indkøbte audience, begynder resultaterne at blive rigtig spændende. I en tid hvor brugeres opmærksomhed kan være svær at få, er dette et skridt i den rigtige retning.

Data TemaBlog Blog Carat
^Tilbage til toppen