PRICELESS PRAGUE

2017 | Prague

V září 2017 se Praha jako v pořadí 47. metropole připojila k celosvětovému zážitkovému a věrnostnímu programu společnosti Mastercard Priceless Cities. Tým mediální agentury Carat v rámci této významné události připravil a zrealizoval monumentální cross-mediální kampaň, která měla za cíl vyzvednout tento elitní program karet Mastercard a inspirovat majitele platebních karet k registraci do lokalizovaného programu Priceless Prague. 

CZ

Program Priceless Prague je rozdělený do 4 hlavních kategorií: Gastronomie, Krásy Prahy, Móda & Design a Zábava & Kultura. V roce 2017 zahrnovaly tyto kategorie celkem 45 unikátních zážitků a výhod pro všechny členy programu. V následujících letech se počet zážitků a výhod rozšíří o dalších 60-70 položek.

S ohledem na specifické cíle kampaně se zásadní část reklamní komunikace odehrála za využití různých formátů OOH médií s podporou PR a přesně zaměřených on-line aktivit.

Hlavním cílem OOH kampaně bylo oslovit obyvatele ale i návštěvníky Prahy a vytvořit povědomí o programu. Vzbudit diskuzi a podpořit zájem o Priceless Prague v široké populaci. Komunikace probíhala na tradičních outdoorových a indoorových formátech jako jsou reklamní plochy na letišti, v centru města, nebo například v prostředcích veřejné dopravy. Významnou součástí OOH komunikace byly netradiční formy venkovní reklamy s virálním přesahem. Jednalo se například o flash mob, létající balón nad Prahou nebo vystoupení ženského pěveckého sboru pod Staroměstským orlojem.

Tisková podpora se odehrávala ve vybraných magazínech, které svým zaměřením oslovují zvolené cílové skupiny a jsou obsahově blízké programu Priceless Prague. PR články a velké reklamní formáty dále podporovaly růst povědomí o programu a zájmu o registraci.

On-line kampaň se odehrávala ve dvou úrovních. Část kampaně byla určená k další podpoře zásahu v širokých cílových skupinách a budování povědomí o programu. Součástí taktického řešení byl důraz na optimalizaci frekvence zásahu, zajištění reálné viditelnosti reklamních formátů a samozřejmě na správné zacílení komunikace. S časovým odstupem byla spuštěna výkonová část kampaně, zaměřená na on-line registraci do programu Priceless Prague. Součástí úspěšné realizace byl programatický nákup, PPC a samozřejmě také reklama na sociálních sítích.

Úspěšnost reklamní kampaně byla vyhodnocena pomocí post-testu. 70% respondentů si v rámci provedeného výzkumu dokázalo spojit kreativní koncept kampaně se značkou Mastercard a označili ho za snadno zapamatovatelný. Nejčastěji spontánně zmíněnou reklamní plochou byla obrandovaná tramvajová zastávka. Z výzkumu také vyšlo najevo, že kampaň skutečně povzbudila diskuzi a zájem o členství v programu. Jen od září do konce listopadu se zaregistrovalo více než 5.000 majitelů platebních karet Mastercard, bylo staženo 220 slevových poukázek a 140 zážitkových voucherů.

 

^Nahoru