:ZPĚT
< >

globální trendy 2020

11. 2. 2020

Každý rok tým expertů agentury Carat realizuje pod vedením Dana Calladine, Global head of Media Futures, rozsáhlý výzkum s cílem identifikovat ty nejdůležitější trendy, které na globální úrovni zásadně ovlivňují mediální a komunikační průmysl.

https://carat-cdn.azureedge.net/media/11985/2020-global-trends-hero-image_square_square.jpg

Jen těžko můžeme v dnešní době nalézt odvětví, které by nebylo zásadně ovlivněno prudkým rozvojem nových technologií. Naše vize spotřebitelských, mediálních a technologických trendů pro rok 2020 vychází z přesvědčení, že se celý trh stále více koncentruje okolo globálních technologických ekosystémů. Mnoho z trendů, na které upozorňujeme, vzniká důsledkem expanze těchto platforem mimo jejich původní specializaci.

Právě "Všeobjímající ekosystémy" představují z našeho pohledu nejdůležitější trend letošního roku, který bude naše odvětví zásadním způsobem ovlivňovat i v budoucnosti. Rozšiřováním působnosti velkých technologických platforem vznikají nové oblasti, kde si tito globální hráči navzájem konkurují.

V našem dokumentu se však zabýváme i dalšími klíčovými trendy. U každého z nich se zamýšlíme nad důvody, proč nastal a jaký by mohl mít dopad na globální trh i jednotlivé hráče.  

Úplnou zprávu Carat 2020 Global Trends si můžete stáhnout zde.

^Nahoru