Route 500

Route 500 är vårt ”high potential”-program för alla Carat medarbetare globalt. Målet med programmet är att identifiera våra framtida ledare och hjälpa dem att utveckla sin kapacitet och ge möjlighet att prestera på en högre niva. Programmet är en samling av robusta initiativ. Det är en väg längs vilken en liten grupp av de anställda kommer att finna stöd, vägledning och möjligheter som de behöver för att utvecklas till mer kapabla ledare.

Programmet erbjuder medlemmarna tillgång till allt inom Carat som kan hjälpa dem med sin personliga utveckling. Medlemmar drar nytta av ökad tillgång till nya arbetsrelationer, utvecklingsmöjligheter och andra resurser som de kan tänkas behövas för att lyckas. Aktiviteter organiseras av ett ledande management konsultande och inkluderar: en kalander med utbildning och nätverksbyggande events; resor en eller två gånger per år; mentorskap; master kurser; möjligheten att bli medlem i styrkommittéer; liksom möjligheten att övervägas för successionsplanering.  

“Route 500 has allowed me the opportunity to network with and be inspired by colleagues in different markets and parts of the business, outside of my daily role. The tailored training programs and literature have also been very enlightening.” Katie Atkinson, Digital Partner, Carat Global

CARAT.
Redefining Media.