Optiker Utan Gränser

2014 | Stockholm

Optiker utan Gränser är ett välgörenhetsprojekt som Synoptik gör i samarbete med Vision for All. Varje ar genomförs en bistandsresa där Synoptik hjälper tusentals människor till ett bättre liv genom att ge dem möjligheten att se. 

SE
w 47 629st Insamlade glasögon

Utmaning

För manga är tillgang till optiker och glasögon en självklarhet, för andra en ren omöjlighet. Miljontals människor lider av synfel utan att fa hjälp.

Optiker utan gränser är ett välgörenhetsprojekt som Synoptik genomför i samarbete med organisationen Vision For All. Tillsammans genomför de varje ar en bistandsresa där de hjälper tusentals människor till ett bättre liv genom att ge dem möjligheten att se. Människor som pa grund av sin daliga syn har svart att studera och arbeta. Ett globalt problem med en enkel lösning; ett par glasögon.

Syftet med denna arliga kampanj är att öka medvetenheten kring initiativet och öka antalet insamlade glasögon.

Lösning

Vi pa Carat utförde en redaktionell kampanj tillsammans med Rix FM och Morgon Zoo där vi uppmanade alla lyssnare runt om i hela Sverige att göra en god gärning och skänka sina gamla glasögon till Optiker utan gränser

RIX FM användes som den huvudsakliga kanalen. Upplägget var att dagligen under en tvaveckorsperiod prata om projektet ”Optiker utan gränser” och i samband med det bjöds även gäster in för att bidra med sina glasögon. MTG Radio satte genom ett underhallande och informativt sätt fenomenet glasögoninsamling i tydligt fokus varje vardag.

Varje vardag skänktes glasögon pa bästa sändningstid. Utöver RIX FMs populära programledare, Adam, Marko, Brita, Fredrik Birging och Suzanne Lassar skänkte även Kristine Kaspersen och Ola Svensson varsitt bidrag. I anslutning till det redaktionella innehallet skapades tydlig exponering pa RIX FM´s hemsida samt i lokalt förankrade associationsspotar som hänvisade till närmaste Synoptiksbutik där insamlingen pagick.

Under denna aktivering har utöver associationsspotar, exponering pa rixfm.se och redaktionellt innehall även nyttjat sociala kanaler; Facebook och Instagram, där Rix FM publicerade ett flertal inlägg gällande detta behjärtansvärda samarbete.

 

Resultat

Under kampanjen 2014 samlade optiker utan gränser in 47 629 glasögon. 

"Vi vill tacka alla tusentals svenskar som lämnat in sina glasögon till oss och därmed bidragit till ett bättre liv för manga fattiga i Guatemala. Arets engagemang för Optiker utan gränser har varit utan motstycke. Vi har fördubblat insamlingen jämfört med tidigare ar och Optiker utan gränser har till och med engagerat andra optikkedjor, nagot vi inte sett tidigare", säger Lottie Funck Ekelund, marknadsdirektör pa optikkedjan Synoptik. 

Titta i era byralador, kanske ligger det där ett par begagnade glasögon som nagon annan har bättre användning för? 

w 47 629st Insamlade glasögon
E 1.8 % Ökad trafik
A 127% Ökning av insammlade glassögon fran föregaende ar

”Det här ett fantastiskt samarbete mellan Synoptik och ”Optiker utan gränser”. Kampanjen engagerar oss extra mycket eftersom vi far vara med och bidra direkt till att hjälpa andra människor i Guatemala som aldrig skulle ha möjlighet att köpa sig glasögon. Personligen har jag tömt byraladorna hemma pa glasögon och jag hoppas att det blir riktigt manga som gör likadant – varje par glasögon gör skillnad!”

Nike Carlstoft CEO Carat Sverige
^Tillbaka till Toppen